Nisse å den där Äldre

#74: Döda ankan

Christopher är i Danmark och Nisse i Stockholm. Du får vara var du vill.

Tack Tack Tack till Emil Hasselqvist som klipper och räddar dålig inspelning.

Skriv ett svar

Name is required.
An email address is required.
You have to type a comment too! :)