Nisse å den där Äldre

#77 Organens vansinne

Ep 77 Organens Vanisnne. Nisse läser sin debutnovell från när han var 15 år. Ni hör. Lyssna

Skriv ett svar

Name is required.
An email address is required.
You have to type a comment too! :)