Nisse å den där Äldre

#84: Carita i Söderledstunneln

Nisse och Christopher visar hur otroligt lite de kan om politik och Nisse slår ett slag för fri tandvård. De blir prat om handskfria tandläkare, partiprogram, olaglig affischering och Nisses eventuella karriär som trafikrapportör. Vinnarna dras i bastutävlingen och de bjuder på Candy Crush-hacks. Nisse lär Christopher om nutidens slang och de är sams, nästa hela podden.

Skriv ett svar

Name is required.
An email address is required.
You have to type a comment too! :)